เกี่ยวกับเรา

บริษัท คูดอสอินเตอร์เทรดเซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นผู้ให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีการศุลกากร เปิดดำเนินงานเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าสำหรับการค้าระหว่างประเทศในอุตสากรรมต่างๆ อาทิเช่น สินค้าเกษตร (แป้งมันสำปะหลัง, ยางพารา) ,เครื่องจักรอุตสาหกรรม ,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เสื้อผ้า ,ของเล่น และอื่นๆ ดำเนินการเดินพิธีการศุลกากร ดูแลการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมให้คำปรึกษา ด้านการบริการพิธีการศุลกากรแบบครบวงจร การดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การประกันภัยสินค้า การขนส่ง ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทางบริษัทให้ความสำคัญในการบริการด้วยใจและดำเนินการให้ธุรกิจของท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจและการเติบโตในธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และรักษามาตรฐานในการให้บริการ บริษัท คูดอสอินเตอร์เทรดเซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เลขนิติบุคคล 0105552013955 ได้เริ่มประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่แทนผู้นำเข้าผู้ส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนใช้บริการกับกรมศุลกากรในการดำเนินการพิธีการศุลกากร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการนำเข้าส่งออกแบบครบวงจรที่รับความไว้วางใจจากลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

สร้างความประทับใจในการบริการอย่างดีเยี่ยม ด้วยการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานในการนำเข้าส่งออก ใส่ใจในการบริการทุกขั้นตอน พร้อมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทีมงานมืออาชีพ

ทำไมถึงเลือกเรา

ลดระยะเวลาในการนำเข้าส่งออกในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์
ลดปัญหาสินค้าขาดหรือชำรุด โดยดูแลการบรรจุสินค้าส่งออกอย่างใกล้ชิด
ลดความซับซ้อนในงาน ด้วยบริการครบวงจร (One Stop Service)